“Upptäcker man det för sent blir det dessutom väldigt kostsamt”

När problem plötsligt dyker upp i hemmet är det många som vill ha hjälp direkt, oavsett när på dygnet. Relita täcker stora delar av Sverige och erbjuder hjälp med över 80 tjänster inom affärsområdena industriservice, skadeservice och riv & håltagning.

I samhällsutvecklingens tjänst

Lantmäteriet kartlägger Sverige in i minsta detalj för att bland annat säkerställa en hållbar infrastruktur. Bara under 2016 beslutades det i mer än 841 000 inskrivningsärenden och det hanterades inteckningar på över 4,7 biljoner kronor. Möt två av våra dryga tvåtusen eldsjälar: Malin och Faramarz. Jobbar på alla fronter Malin Larsson gick ut som civilingenjör […]

Fastec – byggföretaget som inte bygger allt

– Vi är specialiserade på byggprojekt för handel, idrott och industri, förklarar VD Johan Grahn. Vår unika struktur med lokala medlemsföretag gör att vi kombinerar närhet och engagemang med det större bolagets styrka i form av kunnande och resurser. Självklart erbjuder vi lösningar som är både hållbara och kostnadseffektiva. Arbetsmodellen är franchise och innebär att […]

Trafikverket driver samhällsutvecklingen framåt

Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett omfattande teknikskifte som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. Teknikskifte, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning leder sammantaget till ett stort rekryterings- och utvecklingsbehov. 2000 personer kommande år Omställningen till ett modernt och hållbart transportsystem är något som påverkar varje projekt Trafikverket engagerar sig i – allt ifrån enskilda […]

Svedala rustar för framtiden

Med ledord som ambassadörskap och en långsiktig plan för att höja sitt arbetsgivarvarumärke, siktar Svedala kommun på att bli ännu mer attraktiva för medarbetare, medborgare och näringsliv.
 

Snabbväxande IT-företag söker fler talanger

Presenteras av: Kaustik AB Kaustik AB är ett ungt Göteborgsföretag i stark tillväxt med kunder i hela landet. Genom produkten Aiai –Administrativ Interaktiv Assistans via Internet – är Kaustik marknadsledare inom programvaruutveckling för personlig assistans. Aiai fortsätter att växa i snabb takt och används nu av fler än 35 000 personer. Vårt mål är att Aiai alltid ska vara […]

Tetra Pak har tuffa mål för sitt miljöarbete

Presenteras av: Tetra Pak Miljöengagemanget är viktigt för Tetra Pak. Det betyder att företaget bland annat har satt upp tuffa klimatmål och aktivt arbetar med återvinningsfrågor. Tetra Paks motto ”Protects what’s good” genomsyrar hela verksamheten världen över. Förutom mat så handlar det om att skydda människor och vår framtid, vilket sätter miljö och hållbarhet högt […]

PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

Presenteras av: PwC PwC har tagit ett helhetsgrepp när det gäller hållbarhet. Det var länge sedan vi passerade miljöstadiet som den enda parametern på hållbarhet i ett företags verksamhet. Hållbarhet handlar lika mycket om medarbetarnas hälsa och arbetssätt som om företagets samhällsansvar , säger Catarina Ericsson, hållbarhetsansvarig på PwC.   PwC:s uppdrag inom revision och […]

Hon är en av allt fler kvinnor som besiktar din bil

Presenteras av: Bilprovningen Varje dag bidrar Svensk Bilprovning till en ökad trafiksäkerhet genom att utföra 8-10 000 besiktningar på de 92 stationerna från Skurup till Karesuando. Natalie Wester, 26 år, är en av Bilprovningens 650 besiktningstekniker. En av de allt fler unga kvinnor som arbetar med bilbesiktningar. – Jag har alltid älskat bilar och jag […]