Svedala rustar för framtiden

Charlotte Svensson, HR-chef på Svedala kommun .

Med ledord som ambassadörskap och en långsiktig plan för att höja sitt arbetsgivarvarumärke, siktar Svedala kommun på att bli ännu mer attraktiva för medarbetare, medborgare och näringsliv.

Växer och utvecklas
– Svedala växer mycket just nu, förklarar Charlotte Svensson som är kommunens HR-chef. Därför är det extra viktigt att vi håller jämna steg med utvecklingen och låter organisationen växa i samma takt. Vi behöver rekrytera ny personal inom till exempel vård, omsorg och utbildning – men samtidigt också se till att behålla och utveckla de duktiga medarbetare vi redan har.

För att lyckas med detta erbjuder Svedala olika förmåner utifrån uppdragens nya förutsättningar. Bland annat nämner Charlotte löneökningen för sjuksköterskor med längre erfarenhet och 90/10-modellen, som möjliggör för socialsekreterare att jobba mer hemifrån. Men fördelarna med att söka sig till Svedala handlar förstås inte enbart om arbetsvillkoren.

– Jag upplever att vi är en väldigt öppen kommun med stora möjligheter för medarbetarna att påverka, säger Charlotte. Här arbetar vi nära beslutsfattarna och politikerna är verkligen intresserade av input och lyssnar på medarbetarna. Sedan har vi ett väldigt bra läge rent geografiskt med nära till både stad och natur, vilket gör oss attraktiva både för den som vill arbeta här och för den som vill flytta hit.

 Kompetens inte bara en kunskapsfråga
– Den största och viktigaste utmaningen för oss framöver är att hitta medarbetare med rätt kompetens, menar Charlotte. Och i det begreppet lägger vi in attityder och värderingar, inte bara kunskap. Därför måste vi hela tiden sträva efter att bli en bättre och mer attraktiv kommun och arbetsgivare.

Det nyligen sjösatta strategiska kvalitetsarbetet ”Attraktiv kommun” bygger på tre perspektiv: medborgarperspektivet, näringslivsperspektivet och medarbetarperspektivet.

– Medarbetarperspektivet är en viktig nyckelfråga, säger Charlotte. Våra medarbetare är våra ambassadörer och de är bäst lämpade för att berätta hur det är att arbeta här, hur uppdragen ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

 

Svedala kommun

page1image27360

Möt våra medarbetare!

Kika in på www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Följ oss i sociala medier

Varje vecka kan du även följa en medarbetare på instagram, @jobba_i_svedalakommun.

På Facebook finns vi på facebook.com/jobbaisvedala

Läs mer på: www.svedala.se