”Skapa framtidens flygplatser redan idag”– Många tänker nog att det mest handlar om drift, checka in och bära bagage och så men att jobba på Swedavia handlar om så mycket mer än det. Våra kollegor på Flygmarknad arbetar för att vi ska få fler direktlinjer till Sverige, det är kanske inte det första du tänker på när du möter oss via våra flygplatser. Förutom flygverksamhet driver Swedavia även kommersiell verksamhet och fastighetsutveckling inom hotell och kontor. Vi inom IT måste hela tiden ligga i framkant när det gäller innovativa tekniska lösningar för dagens behov men även för framtiden. Ett viktigt område är även IT-säkerhet för att skapa robusta system säger Claes Johansson, leveransområdeschef IT Infrastruktur på Swedavia IT.

Han har precis haft bråda dagar efter cyberattacken runt om i Europa. Flygplatser är ett högriskområde.

– Att jobba på en flygplats innebär att det är rörelse inom verksamheten hela tiden. Säkerheten är a och o. Men oavsett vad vi jobbar med så har vi ett resenärstänk – när vi gör IT-lösningar så handlar allt om att skapa en behaglig upplevelse för resenären. Identifiera flaskhalsar, underlätta och förenkla, säger han.

Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

– Det är statligt men känns verkligen inte så. Här är det korta beslutsvägar och jag kan lika lätt få till ett samtal med högsta chefen som med andra. Dessutom har vi ett väldigt progressivt miljötänk och det gillar jag, säger Claes Johansson. Hans kollega Emily Yang håller med. Hon är civilingenjör inom bioteknik och civilekonom och har bara varit anställd några dagar men hade som konsult inom byggbranschen tidigare jobbat nära Swedavia.

– Jag la märke till att Swedavia har stort fokus på hållbarhetsfrågor och det brinner jag för. Nu jobbar jag som miljörådgivare inom infrastruktur och entreprenad på Swedavia. Det innebär att jag ska ta fram och vidareutveckla miljöriktlinjer för att säkerställa att vår målbild uppfylls. Det händer mycket inom både bygg- och miljöområdet. För oss är det viktigt att säkerställa att inte bara vi själva utan även våra partners och leverantörer följer våra miljömål. Linda Onmalm jobbar på Swedavia konsult med flygplatsplanering och hade haft flygplats som arbetsplats i åtanke redan under sin civilingenjörsutbildning inom Kommunikation och Transportsystem. Ett arbete som tar henne ut på alla Swedavias tio flygplatser.

– Det är en otroligt spännande arbetsmiljö med en enorm tillväxttakt. 40 miljoner reste till och från våra flygplatser under 2016. Det är en ökning med 2 miljoner mot 2015 och det ser inte ut att mattas av. Som analytiker räknar hon på kapacitetsbehov när det gäller infrastruktur. Hur många incheckningsdiskar, säkerhetskontrollslingor och uppställningsplatser för flygplan behövs? Hur är prognosen inför sommaren och hur ska flygplatsen som helhet utvecklas över en tioårsperiod? På alla Swedavias tio flygplatser pågår stora investeringar i infrastruktur och för att möta framtida resenärsbehov. Byggandet av framtidens flygplatser är i full gång.

Presenteras av Swedavia

swedavia_logo_4c-530x158

FAKTA
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Med rollen att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2900 medarbetare.

Läs mer på: www.swedavia.se