I samhällsutvecklingens tjänstLantmäteriet kartlägger Sverige in i minsta detalj för att bland annat säkerställa en hållbar infrastruktur. Bara under 2016 beslutades det i mer än 841 000 inskrivningsärenden och det hanterades inteckningar på över 4,7 biljoner kronor. Möt två av våra dryga tvåtusen eldsjälar: Malin och Faramarz.

Jobbar på alla fronter
Malin Larsson gick ut som civilingenjör från tekniska högskolan i Gävle 2014. Idag arbetar hon som förrättningslantmätare.

– Jag gillar verkligen att vara en så stor del av byggnadsprocessen och samhällsuppbyggnad, berättar Malin. Fast vi på många sätt verkar i det fördolda, bidrar vi väldigt mycket till samhällsutvecklingen och påverkar människors liv varje dag. Dels genom stora vägprojekt, Mälarbanan eller förbifart Stockholm – men också genom att se till så vårt jordbrukssamhälle förblir hållbart. Vi jobbar verkligen på alla fronter.

Att det blev just på Lantmäteriet som Malin kände sig hemma beror bland annat på de många utvecklingsmöjligheter som arbetet erbjuder den som vill ta sig vidare.

– Vi sitter egentligen på all spetskompetens i landet, säger Malin. Man kan utvecklas precis i vilken riktning man vill, och jag omges hela tiden av kollegor som kan så mycket och verkligen brinner för sitt jobb. Precis som jag.

Med passion för det mångsidiga
Faramarz Nilfouroushan kom till Sverige från Iran med sin familj 2003 för att studera. Numera är han docent i geodynamik och fördelar sin tid mellan att föreläsa på Högskolan i Gävle och arbeta med geodata samt geodetisk infrastruktur på Lantmäteriet. Bland annat beräknar han koordinater med millimeterprecision för uppdatering av kartor och data över hur jordmassorna förändras med tiden.

– Det finns alltid nya metoder att lära sig eller en ny vinkel på ett gammalt problem, förklarar han. Jag tror att man får mer tillförlitliga resultat om man kombinerar flera typer av data och metoder.

Den stora utmaningen framöver för Faramarz och många andra ligger i hanteringen av den enorma mängd satellitdata som ackumuleras – och växer.

– Med GPS som positioneringssystem kommer GLONASS och den nya europeiska versionen GALILEO samt om några år kinesiska BeiDou, menar han. Det kommer mycket mer satellitdata– och mycket mer detaljerad – information som vi måste ta vara på, analysera och agera utefter. Vi verkar i en spännande tid, avslutar Faramarz Nilfouroushan.

Presenteras av Lantmäteriet

Lantmäteriet-1

FAKTA
Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628. Idag har vi cirka 2 000 medarbetare på 50 orter, och omsätter uppemot 1800 miljoner kronor om året. Lantmäteriet tillhör Näringslivsdepartementet och är miljöcertifierade sedan 2003 enligt ISO 14001.

Läs mer på: www.lantmateriet.se

Besök oss på facebook: www.facebook.se/lantmateriet

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/lantmateriet