Fastighetsbolaget Locum lever upp till jämställt idealPresenteras av: Locum

Fastighetsbolaget Locums personalpolicy talar om jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Malin Lövström är ett av många exempel på stor andel kvinnor i ledande positioner och på möjligheterna för alla att utvecklas och göra karriär i företaget.

 

[dropcap class=”kp-dropcap”]D[/dropcap]et är inte helt vanligt att bygg- och fastighetsbolag har en jämn könsfördelning. Under många år har denna bransch haft en kraftig manlig dominans, men inom Locum är det annorlunda. Könsfördelningen är jämn inom projektavdelningen och inte minst i Locums ledningsgrupp, där sex av nio personer är kvinnor.

– Jag har arbetat inom Locum sedan 2007 och började som projektledare. Jag kom från anläggningsbranschen och såg genast skillnaden. Jämställdheten är en grundläggande filosofi inom företaget och jämställdhetsplaner är en självklarhet. Vi är mycket öppna för olikheter. Det är naturligt för oss.

Malin Lövström är enhetschef för projektområde Södersjukhuset. Hon ansvarar för total leverans, resurssättning och samordning av de byggprojekt som genomförs på Södersjukhuset.

Uppmuntras att växa och utvecklas

– Jag ägnar det mesta av min tid åt att träffa människor, samordna aktiviteter och utse resurser till allt som behöver göras, reda ut vem som bäst gör vad. Vi dri- ver bara på Södersjukhuset omkring 200 olika projekt inom om-, till och nybyggnation. Det handlar om allt från mindre underhållsarbeten till stora om och nybyggnadsprojekt i olika skeden.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=lqXC0mP2xAk”]

Locum har cirka 270 anställda. Inom projektavdelningen finns cirka 70 med- arbetare. Malin Lövström har idag elva medarbetare på sin enhet inom projekt- avdelningen.

Om karriärmöjligheter inom Locum säger hon:

–Här är det man själv som sätter begränsningarna. Företaget vill gärna att man kan växa internt och vill ge goda för- utsättningar för vars och ens utveckling.

Sådant pratas det aktivt om här. Vi har flera exempel på personer som velat förkovra sig och byta inriktning och själv har jag gjort en viss karriär i bolaget. Den som vill ta ansvar och utmana sin egen kompetens har kommit helt rätt.

– Vi månar mycket om vår personal och vi utgår alltid från omtanke i det vi gör.

Locum

locum-logo

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd omfattande 2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län.
Bolaget ägs av Stockholms läns landsting.
Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum har kvinnlig vd. Sex av nio ledamöter i lednings- gruppen är kvinnor.
Locums styrelse har kvinnlig ordförande. Fyra av nio ledamöter är kvinnor.

Läs mer på vår hemsida: här