Mångfald i fokus på GrontmijPresenteras av: Grontmij

Teknikkonsultföretaget Grontmij präglas av mångfald, samarbete och prestigelöshet. I en mansdominerad bransch sticker företaget ut med att ha stor andel kvinnor, inte minst i ledande befattningar.

 

[dropcap class=”kp-dropcap”]V[/dropcap]i är stolta och glada över att ha 30 procent kvinnor totalt sett och även i chefsgruppen, säger kom- munikationschef Emma Agneborg. Hos oss finns det ingen prestige i karriärvägarna: chefsvägen, uppdragsledarvägen eller specialistvägen, allt anses lika fint.

Lisa Söderbaum är från början arkeolog, men arbetar som affärsenhetschef inom Samhällsbyggnad på Grontmijs Stockholmskontor.

– Jag har varit här sedan januari 2007. Det är den längsta anställning jag haft någonsin och det har några väldigt goda skäl, säger Lisa som haft olika positioner på olika enheter, bland annat som gruppchef inom VA-projektering, men sedan två år som affärsenhetschef på Vatten & Ledningsteknik i divisionen Samhällsbyggnad.

Dessförinnan arbetade hon på ett teknikkonsultföretag i England i fyra år, där hon som arkeolog arbetade mycket nära olika infrastruktur och exploateringsprojekt.

Det var min brygga från arkeologin till teknikkonsultandet, förklarar Lisa som ännu längre tillbaka har meriter som fältarkeolog i USA och Jordanien.

Platt organization

–Min målsättning är att frågan om män eller kvinnor i branschen ska vara en icke-fråga och det är den här hos oss på riktigt. Vi lägger helt enkelt inte sådana aspekter på någonting hos oss. I rekryteringssammanhang är det alltidkompetensen som står i fokus, att vi ska ha rätt person på rätt plats. Vi har kommit längre än de flesta.

Företaget har en platt organisation och vill gärna ha fler kvinnliga chefer, vilket bland annat åstadkoms genom intern rekrytering med bra grogrund underifrån.

– Lika viktigt är att vi hela tiden söker nya duktiga medarbetare. Det är brist på ingenjörer och teknikkonsulter. Vi behöver massor av talanger. Samhällsbyggnad är ett otroligt intressant område, som blir mer och mer komplext och där det finns utrymme för alla inriktningar.

Balans i livet är en viktig del i Grontmijs personalpolicy. Lisa Söderbaum medger att det kan vara svårt att klara det.

– Det gäller att hitta sitt friläge, att aktivt arbeta med sig själv, våga delegera, släp- pa kontrollen och omge sig med kompetenta människor. Det är inte nödvändigt att alltid vara uppkopplad och nåbar. Det gäller att respektera sin kalender och hitta de stunder i livet som ger energipåfyllning. Det jobbar jag dagligen med, med blandad framgång, säger Lisa med ett skratt.

Prestigelöst samarbete

Ylva Sundlöfhar bakgrund i pappers- industrin och är energikonsult vid Grontmijs Stockholmskontor. Hon har arbetat med ett projekt gällande bränslehantering vid ett kraftvärmeverk och nyligen har hon varit biträdande uppdragsledare jämte en mer senior kollega.

– Det är väldigt lärorikt. Han har sin bakgrund i infrastruktur, jag har min bakgrund i pappersindustrin och på Grontmij är jag anställd på enheten Energi och Elkraft. Uppdraget har involverat många kompetensområden och enheter. Jag har snabbt lärt känna hela företaget och dess olika kompetenser. Att jobba tillsammans med den seniora projektledaren har dessutom varit som en lång utbildning i projektledning.

–Idag arbetar jag med en förstudie kring närvärme och är ekonomiansvarig i Grontmijs uppdrag i Förbifart Stockholm. Kunskaperna i uppdragsledning från bränslehanteringsprojektet har jag kunnat ta med mig in i de nya projekten.

– Det är väldigt prestigelöst på Grontmij. Samarbetet fungerar bra mellan olika nivåer, man visar stor respekt för vars och ens kunskaper, säger Ylva.

Grontmij

Grontmij-logo

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom Områdena energi, Vägar & Gator, Järnväg & Spårväg, Hållbara Byggnader och Vatten. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 medarbetare.

Läs mer på våran hemsida: här