PwC:s bidrag till ett hållbart samhällePresenteras av: PwC

PwC har tagit ett helhetsgrepp när det gäller hållbarhet. Det var länge sedan vi passerade miljöstadiet som den enda parametern på hållbarhet i ett företags verksamhet. Hållbarhet handlar lika mycket om medarbetarnas hälsa och arbetssätt som om företagets samhällsansvar , säger Catarina Ericsson, hållbarhetsansvarig på PwC.

 

PwC:s uppdrag inom revision och rådgivning innebär ansvar men också stora möjligheter att påverka. Att bidra till ett hållbart samhälle är en bärande del i PwC:s vision.

– Vi vill hjälpa företag att ha en affärsstrategi som är hållbar, säger Catarina Ericsson, hållbarhetsansvarig på PwC.

I dag handlar revision och rådgivning om så väldigt mycket mer än strikt finansiella frågor, det handlar om ett bredare värdeskapande för många olika intressenter.

– Ta skatterna till exempel. Vi på PwC hjälper företagen att betala rätt skatt och då handlar det inte om lägsta möjliga skatt utan om rätt skatt. Det är bra för företaget och det är bra för en långsiktig utveckling av samhällen, säger han. Som rådgivare säljer vi förtroende. säger Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC.

PwC har också tänkt igenom sitt eget samhällsansvar och stödjer flera projekt som syftar till lärande i olika former.

Ett exempel är samarbetet med organisationen Mitt Liv som syftar till en ökad integration i samhället genom att medarbetare från PwC blir mentorer för arbetslösa, utlandsfödda akademiker med uppehållstillstånd i Sverige för att hjälpa dem in på arbetsmarknaden. PwC är också engagerade i Mattecentrum som ger stöd i matematik till ungdomar.

–       Vi har analyserat hur vi bäst gör samhällsnytta som är relevant för vårt verksamhetsområde. Kompetens inom matematik och en förbättrad mångfald är viktiga förutsättningar för samhället som helhet och för vår bransch i synnerhet, säger Catarina Ericsson.

Den förändrade synen på ett företag som enbart värdeskapare åt aktieägarna gäller inte längre. Idag har företagen även ett socialt ansvar och ett miljöansvar, det menar både Catarina Ericsson och Fredrik Franke. Insikten om att vi nu står vid vägskälet i till exempel klimat- och resursfrågan har tvingat fram ett tydligt, förändrat hållbarhetsperspektiv.

– På PwC märker vi det inte minst på de många unga som arbetar hos oss. För dem är det helt naturligt att baka in ansvaret i helheten och många av dem har påtagligt ofta någon form av utbildning i hållbarhet i sina cv:s. Då gäller det att också själv leva som man lär, säger Fredrik Franke.

PwC har till exempel uppmärksammat hur medarbetarna reser i tjänsten och hur mobiltelefoner används.

– Vår hållbarhetspolicy bygger på de förutsättningar som finns i Sverige med fokus på de frågor där vi anser att vi har störst möjlighet och skyldighet att agera: marknad, medarbetare, samhälle samt miljö och klimat, förklarar Catarina Ericsson.

Internt sker PwC:s hållbarhetsutbildning ”Vad är Corporate Responsibility?” i form av e-learning till samtliga medarbetare. Den fokuserar på vad hållbarhet handlar om och varför det är en viktig fråga för dagens och framtidens näringsliv.

Men hur gör man kopplingen mellan hållbarhet och affärer när hållbarhetsinvesteringar ofta kopplas till ökade kostnader?

– Det finns en prislapp på hållbarhetsinvesteringar, det är sant, men var finns prislappen på konsekvenserna av de hållbarhetsinvesteringar som inte görs? Miljöpåverkan skulle hypotetiskt kunna stå specificerad på varje leverantörsfaktura. Då skulle prissättningen på produkter och tjänster motsvara den ”totala” kostnaden för konsumenten. Det är också därför vi arbetar med och ständigt försöker utveckla nya mätmetoder för värderingsarbetet, säger Fredrik Franke.

– I dag är ledordet transparens. Det handlar om att vara ärlig, inse att man inte kan vara perfekt på allt och välja ut de områden man vill börja med och som gör avtryck. Det kan krävas nya lösningar som ibland utmanar oss men som kommer av att vi vågar ställa de kritiska frågorna kring strategi, genomförande och uppföljning, säger Catarina Ericsson.

Presenteras av: PwC

pwc-logo

 

 

 

PwC Sverige är marknadsledande inom ­revision,­redovisning,­skatte-­och­affärsråd- givning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt­den­offentliga­sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Mer info: www.pwc.se