Mångfald i fokus på PostkodLotterietPresenteras av: PostkodLotteriet

Jämställdhet och mångfald bland medarbetarna i ett företag är en viktig grund för framgång och lönsamhet. PostkodLotteriet med 220 anställda arbetar sedan 1,5 år aktivt med mångfaldsfrågor, inte minst i kundservice som har den närmaste kontakten med kunderna.

Två dimensioner

När Niclas Kjellström-Matseke talar om mångfald i företaget talar han om två dimensioner, rättvisedimensionen, att alla ska behandlas lika och har rätt till arbete, inflytande och karriär, och om nyttodimensionen, att mångfald bland medarbetarna faktiskt också bidrar till nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

– Man får mycket bättre förståelse för sina kunder och för sin marknad om olika kulturer och olika perspektiv finns representerade bland medarbetarna.

–Vi har eget exempel på detta. När vi gick igenom vår egen affär i början av det här året om hur bra vi presterat 2013 kunde vi konstatera att vi vuxit fortare än branschen i stort och lämnat ett fint överskott till välgörande ändamål. Hög kundlojalitet var en avgörande orsak till det. Den enskilt viktigaste faktorn finns att hämta i vår kundservice. Hur ser då vår typiska kundservicemedarbetare ut? Det vet vi faktiskt inte eftersom vi har nästan total mångfald där!

En stor bredd utifrån kulturell bakgrund och språk finns representerade i kundservice, åldrar mellan 18 och 70 år och människor som är akademiker och icke akademiker och som har erfarenhet från offentlig och privat verksamhet, från näringslivet och studenter.

– Vi är ett konsumentföretag med en miljon kunder. Det innebär att en betydande del av de svenska hushållen prenumererar på vår tjänst. Då måste vi också spegla det svenska mångkulturella samhället, säger Niclas Kjellström-Matseke, som vittnar om en extremt stark dialog med kunderna.

Alla utbildas i mångfald

– Mångfaldsarbetet är ett mycket medvetet arbete sedan 1,5 år, men det är långt ifrån färdigt. Det är långsiktigt, det tar sin tid, man måste ha tålamod.

PostkodLotteriet har 220 anställda. All personal har utbildats i mångfaldsarbete. Det skrivs en ny policy för rekrytering men också för kommunikationen gentemot allmänheten. Mångfalden finns med i kraven PostkodLotteriet ställer på sina leverantörer i upphandlingar.

– Det gör att vi också påverkar andra företag.

Ledningsgruppen har breddats och idag är könsfördelningen 50/50 med relativt bra åldersspridning.

– Bland de tio högsta cheferna finns viss kulturell mångfald, men det kan bli bättre.

–Mångfald börjar med ledarskapet. Det gäller att skapa förståelse för behovet av och nyttan med mångfald. Det är en överlevnadsfråga. Den som inte långsiktigt satsar på mångfald, inte låter den vara en nyckel i rekryteringssammanhang, kommer att slås ut av andra på marknaden, säger Niclas Kjellström-Matseke.

Bara att göra

Vice vd Stina Götbrink säger:
– Vi har mycket energi i vårt arbete med mångfald. Vi har byggt en stolthet och insikt hos alla om att man faktiskt kan vara med och påverka själv. Vi visste vad vi ville göra, men visste inte om alla ville vara delaktiga. Har man tydliga mål med sitt mångfaldsarbete och personalen med sig, då är det bara att göra.

PostkodLotteriet

postkodlotteriet-logo

Kunder: Cirka en miljon personer.
Anställda: 220
Omsättning 2013: 3,5 miljarder kronor.
Utbetalda vinster till lottköpare: 1,4 miljarder (161 kunder blev miljonärer). Utdelning till ideella ändamål: Drygt 1,1 miljarder (tillsammans med syster- lotterierna i Holland och Storbritannien är PostkodLotteriet världens näst största privata givare till ideella ändamål).

Läs mer på vår hemsida: här

PostkodLotteriets satsning ”Hela Sverige – För mångfald och tolerans” har avslutats, men företaget fortsätter att arbeta med mångfaldsfrågorna, för sin kompetensförsörjning och organisationskultur men också genom att stödja projekt som verkar för mångfald.
Projektet handlade i grunden om mänskliga rättigheter, om alla människors lika värde och rätt till en menings- full tillvaro. Avsikten var att värna demokratin och övertygelsen var att företag, institutioner och personer får goda förutsättningar att utvecklas i ett öppet och icke-diskriminerande samhälle.