Capgemini – en vidöppen dörr till hela världenCapgemini kommer under året att rekrytera ca 300 nya medarbetare – nyutexade och seniora. Stort fokus på rekrytering till Affärsområdet Digital Customer Experience i Stockholm och Sundsvall.

• Capgemini har en familjär och välkomnande atmosfär och stabila värderingar.

•Utvecklingsmöjligheterna är stora och medarbetarna påverkar själva vilka projekt de vill arbeta med.

Erik Torstensson var egenföretagare och hade avslutat ett längre kundprojekt. Tiden var mogen för att möta de utmaningar som kom med stora kunder – uppdrag som annars varit omöjliga att nå. Han sökte sig till Capgemini. I rollen som lösningsarkitekt, med specialistkunskaper inom Java-utveckling och cloud-tjänster, sitter han nu i ett multinationellt projekt.
– Capgemini blev en spännande dörröppnare till ett intressant arbetsliv. Mina förväntningar har definitivt infriats och mer därtill, säger Erik.

För den som vill är karriärvägarna många och anställda på Capgemini påverkar själva vilka projekt de vill jobba med. Många av Eriks kollegor har bytt inriktning flera gånger.
– Det finns uttalat att anställningen blir vad du gör den till. Under årets många utvecklingssamtal sätter vi upp mål tillsammans, säger Erik.

På Capgemini finns interna utbildningar, såväl nationella som internationella. Erik Torstensson har redan varit på Capgeminis eget universitet Les Fontaines i Paris.
– Jag har påbörjat ett arton månader långt ledarskapsprogram tillsammans med kollegor från hela världen. På Capgemini finns goda möjligheter att utvecklas, antingen åt sidan eller uppåt, säger Erik. Han berättar också att det finns en familjär kultur inom Capgemini och en vilja att ständigt förbättras. Capgemini investerar i personalen och man uppmuntrar det inre drivet.

– Jag hade förväntat mig att möta en anonym miljö men jag slogs av det varma välkomnandet. Det var mycket positivt, säger Erik.

Anna Stenbeck är strategiskt ansvarig för Talent Acquisition på Capgemini. Hon menar att företagets värderingar har stort fokus. Varje år bjuds alla medarbetare in till en gala

– Capgemini Awards – och under dagen prisas medarbetare som varit extra duktiga på att eftersträva dessa.

– Honesty, Freedom, Trust, Team Spirit, Modesty, Boldness, Fun … samma värderingar har gällt sedan starten för femtio år sedan och det säger något om dess stabilitet och interna status, menar Anna. Det går bra för Capgemini och i linje med detta finns ett stort rekryteringsbehov.

– Vi ska anställa ca 300 personer i år så det finns många möjligheter. Det är bara att gå in på vår hemsida och söka! avslutar Anna.

Presenteras av CapGemeni

CapGemini-1-

FAKTA
Med fler än 190 000 anställda i 40 länder firar Capgemini 50-årsjubileum 2017. Som en av världens främsta leverantörer av management-, teknik och outsourcingtjänster, rapporterade gruppen i 2016 en omsättning på 12,5 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som möter kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, the Collaborative Business ExperienceTM, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

 

Läs mer på: www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini.