Tetra Pak har tuffa mål för sitt miljöarbetePresenteras av: Tetra Pak

Miljöengagemanget är viktigt för Tetra Pak. Det betyder att företaget bland annat har satt upp tuffa klimatmål och aktivt arbetar med återvinningsfrågor.

Tetra Paks motto ”Protects what’s good” genomsyrar hela verksamheten världen över. Förutom mat så handlar det om att skydda människor och vår framtid, vilket sätter miljö och hållbarhet högt på agendan.

–Inom miljöområdet ser vi tre viktiga utmaningar; att utveckla hållbara produkter, att minska miljö- och klimatpåverkan i hela värdekedjan och att verka för ökad återvinning, berättar Lina Kristoffersen Wiles, som är hållbarhetskommunikatör vid det nordiska marknadsbolaget.

Se filmen Protect what’s good

Produkter som skyddas av företagets förpackningslösningar konsumeras dagligen av hundratals miljoner människor världen över. Tetra Paks vision är “We commit to making food safe and available, everywhere”. Målet är att förpackad mat skall skyddas så att den kommer konsumenten till godo, även där det inte finns någon kyld distribution. Miljöansvaret finns med hela vägen.

–Klimatfrågan står högt på agendan i allt vi gör. Vårt globala klimatmål som siktar mot 2020 säger att vi då ska ligga kvar på samma klimatpåverkan som vi hade 2010, trots att vi räknar med att växa med fem procent om året. Det innebär i praktiken en mycket stor sänkning, ett stort åtagande menar Lina.

Spännande utmaningar

Med målsättningen följer stora utmaningar och spännande arbetsuppgifter för många anställda i koncernen. Målsättningen gäller hela värdekedjan och påverkar alltså den egna verksamheten, men också val av råvaror, transporter, kundernas verksamheter och inte minst återvinningsfrågorna.

– Hur jobbar man med de här frågorna, hur mäter man resultaten och hur ser vi till att de bidrar till vår konkurrenskraft på bästa sätt? Vi kan inte allt från början, vi måste lista ut på vägen hur vi ska göra, vilket är både utmanande och spännande.

2020 ska 40 procent av Tetra Paks förpackningar återvinnas globalt. I Sverige har målet satts till minst 50 procent. Men 2011 återvanns knappt en fjärdedel av förpackningarna i Sverige.

-–Sedan dess har vi satsat mycket på att kommunicera att återvinning av kartongförpackningar är både lätt att göra och rätt för miljön. En använd kartongförpackning är en viktig råvara för nya produkter. Och 2013 såg vi att återvinningen ökat till knappt 34 procent, vilket är en ökning med 10 procentenheter på bara två år.

–Så vi är på väg åt rätt håll, säger Lina Kristoffersen Wiles.

Tetra Pak

tetrapak-logo

*Förpackningsföretaget Tetra Pak grundades i Sverige 1952

*Huvudkontor i Lausanne, Schweiz.

*Tetra Pak har drygt 23 000 anställda, varav mer än 4 000 i Sverige.

*Det Nordiska marknadsbolaget finns i Lund och har 150 anställda.

*Produkterna är tillgängliga i mer än 170 länder.

*Vision: We commit to making food safe and available, everywhere*Motto: ”Protects what’s good”.

Läs mer på här eller här