Trafikverket driver samhällsutvecklingen framåtInfrastruktur- och transportsektorn står inför ett omfattande teknikskifte som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. Teknikskifte, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning leder sammantaget till ett stort rekryterings- och utvecklingsbehov.

2000 personer kommande år
Omställningen till ett modernt och hållbart transportsystem är något som påverkar varje projekt Trafikverket engagerar sig i – allt ifrån enskilda miljöåtgärder till byggande av höghastighetsbanor.

– Vi är Sveriges ledande beställare av infrastruktur med en omfattande IT-verksamhet, förklarar Gordana Markovic som leder rekryteringsprojektet. Vi har drygt 150 yrken och behöver förstärka med närmare 2 000 personer inom flera olika kompetensområden de kommande åren. Vi behöver bland annat fler planerare, inköpare, projektledare och IT medarbetare, men även specialister inom t ex signalteknik, riskhantering och markförhandling. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi tillsammans driver samhällsutvecklingen framåt, avslutar Gordana Markovic.

Martina

Martina Rydberg, projektledare.

Vi ser in i framtiden tillsammans
Pipsa Hallner är förvaltningsledare på IT, Trafikverket Gävle. En stor del av hennes arbete går ut på att förutse hur välfungerande kommunikationssystem som en del av transportsystemet behöver se ut om fem-tio år, och utifrån det skapa beslutsunderlag som gör det möjligt att lägga grunden redan nu.

– Jag är fascinerad av det här jobbet varje dag, berättar Pipsa. Att få vara med i ett så här stort och givande samarbete internt inom Trafikverket, med leverantörer, med andra myndigheter i Sverige och internationellt är både roligt och nödvändigt, för så här stora frågor är omöjliga att tackla ensam. Pipsa är ganska ny på Trafikverket, men har arbetat inom telekom-branschen sedan sekelskiftet.

– Den stora skillnaden är att man ser helheten här på ett annat sätt, säger hon. Att vi verkligen brinner för samhällsutveckling och att alla är en del av det framtidspusslet. Det känns verkligen som en stor familj.

Utveckling och balans
– Vi har en förbättringskultur som verkligen ger resultat, menar projektledare Martina Rydberg. Hela organisationen genomsyras av ett samarbetsklimat som både stimulerar och utvecklar. Sedan tycker jag personligen att det är väldigt givande att arbeta någonstans där karriärambitioner inte står i konflikt med ett rikt privatliv, utan att det finns utrymme för en stor portion fritid. Martina är själv ett exempel på hur väl den balansen fungerar i praktiken – i skrivande stund är hon aktiv projektledare, sekretariatsmedlem i Anläggningsforum, och väntar sitt tredje barn.

– Här finns både engagemang och prestigelöshet. Och för den som verkligen vill göra skillnad i samhället och bidra till en framtid där vi alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt, bör söka genast, avslutar Martina Rydberg.

Presenteras av Trafikverket

trv-logo

Fakta
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Antal medarbetare: ca 6 500.

Läs mer på: www.trafikverket.se/jobboframtid