Ericsson lockar vinnarePresenteras av: Ericsson

När Katarina Larsson vann tävlingen Future Female Leader Award på KTH så innebar det inte bara stor ära. Det var också dörröppnare till en traineeperiod och erbjudanden om anställning som ytterst få kommer i närheten av.

 

 

[dropcap class=”kp-dropcap”]K[/dropcap]atarina Larsson vann tävlingen Future Female Leader Award på KTH och bland sju av Sveriges större industriföretag fick hon välja ut tre där hon fick sex månaders traineeprogram på varje. Ett av företagen var Ericsson och efter avslutad traineeperiod valde hon, trots erbjudanden från ett stort antal företag, att stanna kvar.

– Det var absolut inget lätt val med tanke på att det var väldigt spännande företag som också visade intresse. Det som var mest avgörande är den bredd och det djup som finns inom Ericsson med väldigt många olika vägar att gå samt möjligheten till internationell karriär, säger Katarina. Efter totalt snart två år på Ericsson trycker Katarina att hon har kommit in väl i företagskulturen och att hon är inne på ett spår som utvecklar och utmanar henne.

–I grunden är jag tekniker och tog min examen inom datateknik på KTH. Innan dess var jag också två och ett halvt år på Umeå universitet där jag läste interaktionsdesign vilket passade min kreativa sida. När jag fick möjligheten att gå traineeprogrammet ville jag utveckla mig och inte fokusera enbart på tekniken och den möjligheten såg jag att jag verkligen kunde få på Ericsson.

Internationellt ansvar

I dag är Katarina produktledare vilket innebär att hon, på en mer strategisk nivå, ansvarar för att hålla samman test- och utvecklingsverksamhet i de tre globala ICT -center som Ericsson bygger upp i Stockholm, Linköping respektive Montreal. Enkelt uttryckt är hennes uppgift att se till att övriga delområdesansvariga gör rätt saker, i rätt ordning och till rätt kostnad.

– I mitt jobb gäller det att hålla sig på den strategiska nivå som krävs. Med min tekniska bakgrund vill man förstå saker i detalj men, med tanke på det stora antalet produkter, skulle det vara omöjligt i den roll jag har i dag. Ibland kan jag sakna den tekniska inriktningen men de möjligheterna finns ju kvar i framtiden och jag kan tänka mig att då exempelvis jobba vidare med närbesläläkktadtdee Cloud-frågor.

De ICT-center Ericsson bygger upp syftar i slutändan till att få ut produkter snabbare på marknaden. Ett krav för att kunna ligga längst fram i konkurrensen även i framtiden. Tack vare snabba uppkopplingsmöjligheter fungerar de tre centren i princip som ett där det går att arbeta oavsett var i världen man befinner sig. All testning och utveck- ling som kan ske på distans sker också här. För Katarina innebär det ett mycket inter- nationellt jobb där tidsskillnaderna i världen egentligen utgör det enda hindret.

– Den internationella miljön spelar naturligtvis också in när jag valde Ericsson. Engelska är koncernspråk, vi har ständig kontakt med andra länder och marknader. Det finns alla möjligheter för mig att kunna få arbeta i något annat land kortare eller längre perioder vilket jag kommer att försöka hinna med också.

Interna möjligheter till utveckling

Ericsson är ett företag som finns praktiskt taget över hela världen. Det innebär också att man arbetar på många marknader där det behövs stöd och hjälp för utveckling.

– Mitt i allt tekniskt finns en väldigt sympatisk mjuk sida. Ericsson är partner till några internationella hjälporganisationer. Bland annat kan anställda resa som volontärer till länder där den tekniska infrastrukturen behöver byggas upp efter till exempelvis jordbävningar och detta kan innebära möjligheter till utveckling.
Om mina kunskaper och min kompetens behövs så skulle jag gärna göra något liknande. Jag tycker det är bra att företaget tar ett så aktivt ansvar och verkligen hjälper till där det är möjligt.

En annan av de sidor jag gillar med Ericsson är att man så tydligt gått ut med sitt mål om 30 procent kvinnor 2020 och att man pratar om hur man kan nå dit på ett konkret sätt, med tydliga aktiviteter. Att det blir konkret är viktigt, annars är det lätt hänt att företag slänger sig med siffror för att man ”måste”. Så är det inte här.

Ett långt samtal med Katarina gör att det är lätt att förstå varför hon vann Future Female Leader Award och gavs de stora möjligheterna. Det är också lätt att förstå att Katarina är en uppskattad medarbetare inom företaget.

–Jag tror inte livslånga anställningar är bra varken för företag eller anställda men jag kan absolut se mig vara kvar på Ericsson i en framtid. Det finns en så stor bredd och ett så stort djup inom en mängd områden så det är möjligt att arbeta här men ändå med helt nya uppgifter. Det finns en stor bredd och ett stort djup inom en mängd områden på Ericsson. Det skapar möjligheter att under en lång anställning prova på nya arbetsuppgifter.

Ericsson

ericsson-logo

 

 

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknologi- och tjänster och därigenom den drivande kraften bakom det uppkopplade samhället. Alla de viktigaste telekomoperatörerna i världen finns bland våra kunder, och tillsammans gör vi det möjligt för människor, företag och samhällen att uppnå sin fulla potential och skapa en mer hållbar framtid.
Antal anställda i Sverige/världen: 17.000/110.000

www.ericsson.se