Ny förvaltning i Malmö – Vi ska göra skillnad

Funktionsstödsförvaltningen är den nya förvaltning som nu tar ett samlat grepp för att ge stöd och service åt barn och vuxna med funk­ tionsnedsättningar av olika slag.
– Den nya förvaltningen samlar en mängd yrkeskategorier med kvali­ ficerade arbetsuppgifter, kan ta ett bättre helhetsgrepp och göra skillnad för många berörda i kommunen, säger förvaltningsdirektör Annelie Larsson.

Svedala rustar för framtiden

Med ledord som ambassadörskap och en långsiktig plan för att höja sitt arbetsgivarvarumärke, siktar Svedala kommun på att bli ännu mer attraktiva för medarbetare, medborgare och näringsliv.